Teams komen langzaam maar zeker richting nederland

Op dit moment 13:16 uur zijn de meeste teams voorbij Hamburg, met nog een netto rijtijd naar het laatste coördinaat van 3 uur rijden de teams op schema zoals de organisatie had uitgerekend. Maar zoals vaker zijn de laatste loodjes het zwaarste, en dat is vandaag niet anders.