Team 1609: “Minus 21 en een zo goed als lege tank”