Team 1605: Team 71′ North “We’ve made it”

En we have made it! Samen met de teams en Rudolph! Zie voor het hele verslag morgen onze website www.team71north.nl