Team 1603: De Wijnhoeve “Ingescheept voor een spectaculaire tocht!”